KuCoin Vadeli İşlemler Sözlüğü

Vadeli işlem piyasasında daha iyi kar elde etmek için bilginizi artırın. Vadeli işlemin temellerini şimdi burada bitirin!

A

API: Uygulama Programlama Arayüzü'nün kısaltması, iki programın (KuCoin ve işlem botları gibi) birbiriyle konuşmasını sağlayan bir yazılım aracısıdır.

Otomatik Kaldıraç Azaltma: Otomatik kaldıraç azaltma, negatif bakiyeden kaynaklanan kayıpları karşılamaya yönelik bir mekanizmadır. Sigorta fonunun bu tür kayıpları tam olarak karşılayamadığı durumlarda devreye girerek platformun çalışmaya devam etmesini sağlar.

Otomatik Marjin Yatırma: Emir kaldıracı ve pozisyon listesinde "Otomatik Marjin Yatırma"yı etkinleştirebilirsiniz. "Otomatik Marjıin Yatırma" modu etkinleştirildiğinde, pozisyonunuz zorunlu likidasyona yaklaşırsa, sistem otomatik olarak gereken marjin miktarını mevcut bakiyenizden çekerek pozisyon değerinizi açılış anındaki orijinal seviyesine getirir ve böylece herhangi bir risk oluşmasını önler, zorunlu likidasyondan kaçınır.

Ortalama Giriş Fiyatı: Birden fazla işlemden sonra bir pozisyonun ortalama fiyatı.

Ortalama Giriş Değeri: Ortalama Giriş Değeri = Gösterge fiyatından etkilenmeyen, ortalama giriş fiyatına göre hesaplanan pozisyon değeridir.

USDT marjinli vadeli işlemlerin Pozisyon Değeri = Pozisyon Miktarı x Vadeli İşlem Çarpanı x Ortalama Giriş Fiyatı.

Coin Marjinl vadeli işlemlerin Pozisyon Değeri = Pozisyon Miktarı x Vadeli İşlem Çarpanı / Ortalama Giriş Fiyatı.

Hesaplamayla ilgili referans için USDT Marjinli Vadeli İşlem Pozisyonları Hakkında Bilgilendirmeye bakınız.

B

BTCUSD: BTC coin marjinli vadeli işlemlerdir.

BTCUSDT: BTC USDT marjinli vadeli işlemlerdir.

Uzun Satın Almak (Buy Long): yükseliş (boğa) pozisyonu açmaktır. Vadeli işlem fiyatları yükseldiğinde kar yapar.

C

Coin Marjinli Vadeli İşlemler: Temel para birimi olarak BTC/ETH/XRP gibi coinleri kullanır. Kullanıcılar, USD (teklif para birimi) cinsinden işlem gören vadeli işlem miktarını onaylar ve marjini ve kar/zararı coin temel para birimlerinde (BTC, ETH gibi) hesaplar.

F

Zorunlu Likidasyon (Forced Liquidation): Bir pozisyonun marjini, sürdürme marjini gerekliliğini karşılamadığında, pozisyon zorla likidite edilir ve sürdürme marjini kaybedilir.

Fonlama Ücreti = Pozisyon Değeri × Fonlama Oranı. Pozisyon Değeri, fonlama oranının belirlenmesi sırasındaki gösterge fiyatına göre belirlenir.

Fonlama Oranı: Sürekli sözleşmeler, vade sonu teslimatı gerektirmez; dolayısıyla, sözleşme fiyatlarını spot fiyatlara sabitlemek için Fonlama Ücreti Mekanizması kullanılır. Sürekli sözleşmeler her 8 saatte bir, TSİ sırasıyla 07:00, 15:00 ve 23:00'de yapılır. Fonlama ücreti ödemelerinin alınma zamanları 20 saniye kadar değişebilir. Yalnızca uzlaşma sırasında bir pozisyona sahip olan kullanıcılar fonlama ücreti öder veya alır. Pozisyon uzlaşmadan önce kapatılırsa fonlama ücreti ödenmez veya alınmaz.

G

GTC: İptal Edilene Kadar Geçerli bir emir yürütme stratejisidir. Emir tamamen yerine getirilene veya manuel olarak iptal edilene kadar geçerli kalır.

H

Gizli Emir: Yatırımcılar büyük işlemler yaptıklarında, gerçek miktarı gizlemek için emri birkaç küçük limitli emre bölerler.

I

Endeks Fiyatı:Endeks fiyatı, çeşitli spot platformlar tarafından sağlanan toplam fiyatların ilgili ağırlıklarla çarpılmasıyla elde edilir. Daha fazla ayrıntı için USDT Marjinli Vadeli İşlemler Endeks Fiyatına bakınız.

Başlangıç ​​Marjin Oranı = 1/Kaldıraç.

Başlangıç ​​Marjini: Vadeli işlem açılışı için gereken marjin. Başlangıç ​​Marjini = |Pozisyon Değeri| x Başlangıç ​​Marjin Oranı.

Sigorta Fonu: Negatif bakiyeden kaynaklanan kayıpları telafi etmek için kullanılan ve KuCoin'de otomatik kaldıraç azaltma olasılığını azaltan bir fon havuzudur.

IOC: Hemen Veya İptal emri yürütme stratejisidir. Emir, bir limit fiyattan veya daha iyi bir fiyattan derhal yerine getirilmelidir. Eğer hemen gerçekleştirilemezse yerine getirilmeyen kısım iptal edilecektir.

L

Kaldıraç Çarpanı: İki tür kaldıraç çarpanı vardır: İlk kaldıraç çarpanı ve gerçek kaldıraç çarpanı. Başlangıç ​​kaldıraç çarpanı, pozisyon açarken kullanıcı tarafından manuel olarak belirlenen kaldıraçtır. Gerçek kaldıraç çarpanı, pozisyon açıldıktan sonra gerçekleşmemiş kar ve zararlardaki (PNL) değişikliklere göre değişen kaldıraçtır.

Kapanış Limiti:Kapanma tetikleyicisi olan kapanışta limitli emir.

Limit Emir: Emir defterinde belirli bir limit fiyatla verilen emir. Limit fiyatına siz karar verirsiniz. İşlemler yalnızca piyasa fiyatı limit fiyata (veya daha yüksek bir fiyata) ulaştığında gerçekleşir. Tamamen o andaki piyasa koşullarına bağlıdır, koşullu limitli emirlerin yerine getirilmesi garanti edilmez.

Likidasyon Fiyatı: Marjin oranının sürdürme marjini oranına eşit olduğu andaki göterge fiyatıdır. Daha fazla ayrıntı için Vadeli İşlem Likidasyon Fiyatı Nasıl Hesaplanır’a bakınız.

M

Gösterge Fiyatı: Vadeli işlemler, pozisyonları işaretlemek/göstermek için genellikle en son gerçekleşen fiyatı gösterge olarak kullanır (piyasa değerine dayalı fiyatlandırma gibi). Piyasanın kötü niyetli bir manipülasyona maruz kalması veya likidite eksikliği nedeniyle son işlem fiyatında dalgalanmalara neden olması, likidasyonu tetikleyebilir. Daha fazla ayrıntı için bakınız: USDT Marjinli Vadeli İşlemlerde Gösterge Fiyatı.

Marjin: Vadeli işlemlerde pozisyon açmak veya sürdürmek için marjin kullanmalısınız. Pozisyon açmak için gereken minimum tutara Başlangıç ​​Marjini, pozisyonları korumak için gereken marjine ise Sürdürme Marjini denir.

Sürdürme Marjin Oranı: Pozisyonun risk limit seviyesiyle ilgilidir. Pozisyonunuzun marjin oranının sürdürme marjin oranının altına düşmesi, pozisyonunuzun zorunlu olarak azaltılmasını veya likidite edilmesini tetikleyecektir. Daha fazla ayrıntı için bakınız: Risk Limiti Seviyeleri.

Sürdürme Marjini: Bir kullanıcının bir pozisyonu tutmaya devam etmesi için gereken minimum marjin miktarıdır. Sürdürme Marjini = Pozisyon Nominal Değeri × Sürdürme Marjini Oranı.

Kapanışta Piyasa: Kapanıştaki Piyasa Emri (Market-on-Close) piyasa kapanırken tetiklenen emridir.

Piyasa Emri: Sistem, emirleri gerçekleştirirken en uygun fiyat üzerinden verir. Emir gerçekleşmez veya kısmen doldurulursa sistem, gerçekleştirilmesi daha kolay olan en son fiyattan emir vermeye devam eder.

P

Pozisyon Miktarı: Pozitif sayılarda uzun pozisyonlar, negatif sayılarda kısa pozisyonlar bulunan, tutulan vadeli işlem sayısıdır.

Pozisyon Nominal Değeri: Vadeli işlemlerin piyasa değeri, gösterge fiyatıyla birlikte dalgalanır.

USDT marjinli vadeli işlemler için, Nominal Değer = Pozisyon Miktarı x Vadeli İşlem Çarpanı x Son Gösterge Fiyatı.

Coin marjinli vadeli işlemler için, Nominal Değer = Pozisyon Miktarı x Vadeli İşlem Çarpanı / En Son Gösterge Fiyatı.

Yalnızca Gönder: Piyasaya gönderilen emir hemen yerine getirilmez. Bunun yerine, emir defterine girer, emrin emir defterine kaydedilmesini sağlanır ve doldurulması halinde emir defterine yapıcı ücretleri yansıtılacak şekilde gerçekleştirilir. Emir defterinde eşleşen karşı taraf emrinin çıkması durumunda emir sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

R

Gerçekleşen PNL: Kullanıcının bir pozisyonu kısmen kapatması veya azaltması durumunda oluşan kar ve zarar; ticari kar/zarar, işlem komisyonu ve fonlama ücretleri dahildir.

Yalnızca Azalt: Bu, emrin gerçekleştirilmesinden sonra yalnızca vadeli işlem pozisyonunun azalmasını ve marjinin dondurulmasını gerektirmemesini sağlar. Emrin gerçekleşmesi pozisyonu artıracaksa sistem otomatik olarak emir miktarını azaltacak veya emri iptal edecektir.

Risk Limiti Seviyeleri: KuCoin Vadeli İşlemleri tarafından tüm işlem hesapları için kullanılan bir tür risk yönetimi mekanizmasıdır. Pozisyon değeri arttıkça maksimum kaldıraç azalır ve sürdürme marjin oranı ile başlangıç ​​marjin oranı artar. Bu, büyük pozisyon likidasyonunun piyasa etkisini azaltılmaya yardımcı olur, böylece diğer kullanıcılara ekstra risk yansıtmaz.

ROE: Özsermaye Getirisi = Gerçekleşmemiş PNL / Başlangıç ​​Marjini.

S

Kısa Satış: Vadeli işlem fiyatları düştüğünde kar elde ettirecek düşüş pozisyonu açılmasıdır (Ayı).

Emri Durdur: Zararı durdurma veya kar alma emridir. Emir, piyasa fiyatı belirli bir tetikleme fiyatına ulaştığında, piyasaya limit emri veya piyasa emri olarak girdiğinde tetiklenir.

T

Uzun Pozisyonlarda Kar Al/Zararı Durdur: Alırken/uzun açma durumunda mevcut pozisyonun kârını ve zararını sınırlayan emirlerdir.

Kısa Pozisyonlarda Kar Al/Zararı Durdur: Satış/kısa açma durumunda mevcut pozisyonun kar ve zararını sınırlayan emirlerdir.

İşlem Komisyonu = Emir Değeri × İşlem Komisyon Oranı. Belirli işlem komisyon oranları için bakınız: KuCoin Vadeli İşlem Komisyon Detayları.

Deneme Fonu: Kullanıcılar vadeli işlemlerde deneme fonunu kullanabilir ve kazancı çekebilir.

U

UID:Bir kullanıcının hesabı için oluşturulmuş benzersiz kimlik numarasıdır.

Gerçekleşmemiş PNL: PNL pozisyonu, işlem komisyonları ve fonlama ücretleri hariç, mevcut gösterge fiyatına göre tahmin edilir.

 

Vadeli İşlemlere Şimdi Başlayın!

blobid0.png

 

KuCoin Vadeli İşlemler Rehberi:

Web Sitesi Rehberliği

Uygulama Sürümü Rehberliği

İlginiz için teşekkür ederiz!

KuCoin Vadeli İşlem Ekibi

 

Not: Kısıtlı ülke ve bölgedeki kullanıcılar vadeli işlemleri açamaz.

Bu makale yardımcı oldu mu?
0 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü

Yorumlar

0 yorum

Makale yorumlara kapalı.